08- 410 192 61 | info@svenskliv.se

Första hjälpen

I Första hjälpen ingår ett generellt kursupplägg med åtgärder vid några av de vanligast förekommande olyckorna och sjukdomarna. Vi kan erbjuda Första hjälpen utbildningar som anpassas efter er verksamhet. Hjärt-lungräddning ingår alltid som en väsentlig del i våra Första hjälpen-utbildningar, oavsett inriktning.

Boka utbildning

 

Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt första hjälpen kan ha en avgörande betydelse för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom. Att även kunna lindra smärta, förhindra ytterligare skadeutbredning och förmedla trygghet har visat sig vara viktigt i det fortsatta vårdförloppet och för rehabilitering.

Målsättning:

Utbildningen i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risken för skadeutveckling samt öka chansen till överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall eller hjärtstopp. Deltagarna skall få kunskap och mod att ingripa vid olycks- eller sjukdomsfall.

Allmänt:

Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer och utbildningsmål. Deltagarantalet är maximalt 12 personer per kurstillfälle. Kompetenskort erhålls efter genomgången kurs. Starkt fokus hålls på god kvalitet för hela utbildningen med tyngdpunkt på praktiska övningar!

Tidsåtgång:

Grundkursen omfattar ca 2,5-4 timmar per grupp och hålls enligt Svenska HLR-rådets program.  Tidsåtgången är beroende på vilka av de tillkommande områdena man önskar få utbildning i.

Kursinnehåll:

Inledning:
* Första hjälpen - Livsviktiga  minuter
* Att larma vid olycka eller sjukdom
* Först på olycksplats (Bedöm situationen och säkra olycksplatsen)
* Bedömningsmodellerna,
   L-ABC eller L-ABCDE

Första hjälpen:
* Hjärtinfarkt
* Stroke
* Diabetes
* Yttre blödning
* Inre blödning
* Cirkulationssvikt och svimning
* Allergisk reaktion
* Brännskador
* Krampanfall och epilepsi
* Nack- och ryggskador
* Kris och krisstöd

Tillkommande områden:
Förutom de ovan angivna delarna, kan utbildningen kompletteras med exempelvis:

* Astma
* Avsliten kroppsdel
* Skallskador
* Förgiftning och frätskador
* Urledvridning och stukning
* Värmeslag
* Åtgärder vid bil- eller motorcykelolyckor
* Näsblod
* Drunkning
* Elolyckor
* Benbrott
* Bitskador
* Bukskador och bukåkommor
* Nedkylning och köldskador
* Utslagen tand
* Etiska frågor

Kurslokal:

Utbildningarna kan hållas i:
* våra lokaler i Nynäshamn,
* Hälsans Hus, Södermalm,
* den plats där kunden önskar.

Kostnad:

Kontakta oss för en offert.

Boka utbildning

 

© Copyright 2019, Svensk Livräddning i Stockholm AB