08- 410 192 61 | info@svenskliv.se

Hjärtsäker zon - arbetsplats / boendeförening

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, ca 27 personer varje dag. Endast 1 av 10 överlever.

 

Bakgrund

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, ca 27 personer varje dag. Endast 1 av 10 överlever. Vid ett plötsligt hjärtstopp drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos som medför att pumpförmågan upphör och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar.

En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar förlorar snabbt medvetandet och slutar att andas. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av strömstöt (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad och överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling.

Svensk standard

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000: Hjärtsäker zon - användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.

I standarden ställs vissa krav på bland annat:

 • Hjärtstartaren
 • HLR-utbildningen
 • Information och skyltning
 • Tillgängligheten
 • Tidsaspekten, användning ska kunna ske av hjärtstartaren inom tre minuter.
 • Placering, hjärtstartaren skall vara synlig och lättillgänglig.
 • Beredskap och larmrutiner
 • Registrering i Sveriges hjärtstartarregister
 • Löpande underhåll
 • Återställning efter användning

Vad är en hjärtsäker zon?

Definitionen av en hjärtsäker zon är ett område där det finns beredskap och rutiner för att kunna hantera ett hjärtstopp genom tidigt larm till 112, starta tidig hjärt-lungräddning samt kunna använda en hjärtstartare inom tre minuter.

Området kan bestå av en arbetsplats, en boendeförening, en skola eller någon annan form av verksamhet.

Att hjärtsäkra din arbetsplats, förening eller verksamhet

Genom att placera en hjärtstartare på en lämplig plats inom verksamheten tex på kontoret, butiken konferensanläggningen, eller annan plats, alternativt i ett låst och larmat skåp och utbilda medarbetarna i första hjälpen och hjärt-lungräddning med hjärtstartare kan fler liv räddas.

Kunskaperna och hjärtstartaren blir inte bara en livförsäkring för de anställda i företaget, utan givetvis även för exempelvis besökare.

På en hjärtsäker zon eller arbetsplats finns det:

 • En hjärtstartare
 • Rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
 • Det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp
 • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och senast inom 1 minut
 • Behandling med hjärtstartare sker inom 3 minuter
 • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
 • Rutiner för regelbundna repetitioner
 • Rutiner och en ansvarig för kontroll och löpande underhåll av hjärtstartaren

Vad kan Svensk Livräddning hjälpa er med?

Inledningsvis kommer vi gärna till er och berättar om hjärtstartare och utbildningarna.

Vi förevisar olika modeller av hjärtstartare och hjälper er att välja den modell och det antal som är bäst lämpade för era behov.

Vidare lägger vi upp en utbildningsplan och ser till att medarbetarna erhåller kvalitativa kunskaper i första hjälpen, hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Våra utbildningar följer alltid Svenska HLR-rådets utbildningsprogram och riktlinjer. Alla deltagare får varsitt kompetenskort efter godkänd kurs.

Vi levererar och placerar ut hjärtstartaren på önskad plats samt sätter upp skyltar som talar om var hjärtstartaren finns.

För hjärtstartaren finns det olika möjligheter till förvaring. Antingen i en enkel vägghållare eller i låsta larmade och uppvärmda skåp.

Givetvis kan vi också teckna ett serviceavtal som löper på 3-årsperioder. I serviceavtalet åtar vi oss:

 • Genomgång och kontroll av hjärtstartaren på plats en gång per år
 • Lånehjärtstartare om hjärtstartaren behöver lämnas på service
 • Byte av elektroder och batteri
 • Återställning av hjärtstartaren efter skarp användning, oftast byte av elektroder och batteri

I priset för serviceavtalet tillkommer kostnad för elektroder och batteri.

Låt oss tillsammans rädda liv!

 

© Copyright 2019, Svensk Livräddning i Stockholm AB