08- 410 192 61 | info@svenskliv.se

Utbildningar

Våra kurser kan hållas på önskad plats, i era, våra eller hyrda lokaler. Vi tillhandahåller våra utbildningar i hela Sverige.

Boka utbildning

 

Våra utbildningar:

Välj den utbildning som passar dig och din verksamhet bäst. Vid behov kan vi givetvis anpassa våra kurser efter dina önskemål, exempelvis med specifika moment såsom allergi eller vattensäkerhet.

Grundutbildning

Våra grundutbildningar ger goda kunskaper i utförandet av HLR samt hur man hanterar en hjärtstartare. Grundkurserna riktar sig mot företag, skolor, sjukvård, offentliga verksamheter, föreningar och privatpersoner.

Repetitionsutbildning

Vi erbjuder repetitionskurser för alla våra delmoment. Att upprätthålla de inövade kunskaperna är ytterst viktigt.

Teknikträning

Teknikträningen är i första hand avsedd för instruktörer. Vi hjälper dig att upprätthålla och vidareutveckla din kompetens genom praktiska övningar och erfarenhetsutbyten.

Arbetsmiljölagstiftningens krav

Alla arbetsgivare är enligt arbetsmiljöföreskrifterna (AFS1999:7) skyldiga att upprätthålla rutiner och beredskap för eventuella risker och tillbud i den egna verksamheten. Hos oss får du kunskapen och de rätta verktygen för att kunna uppfylla kraven.

Brandkunskap

Vår utbildning i brandkunskap hjälper dig att upptäcka risker, förebygga olyckshändelser samt hur du bör agera om en brand inträffar. Det är viktigt att ha rätt kunskap när olyckan är framme. En brand sker ofta när och där man minst anar det.

Kontakt/Offertförfrågan

© Copyright 2019, Svensk Livräddning i Stockholm AB