08- 410 192 61 | info@svenskliv.se

Varför lära sig HLR?

Visste du att cirka 10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige varje år? Behandling påbörjas på cirka 5 000 av dessa, men endast 500 personer räddas till livet efter ett plötsligt, oväntat hjärtstopp utanför sjukhus.

 

Plötsligt hjärtstopp är något som kan drabba vem som helst. Det kan vara din familjemedlem, din kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

Tecken på att en människa drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är att personen kollapsar, snabbt förlorar medvetandet och slutar andas.

Den viktigaste faktorn för överlevnad är tiden till behandling med hjärtstartare. För varje minut utan behandling minskar överlevnadschanserna med 10 %. Redan efter 5-7 minuter efter hjärtstopp inträffar obotliga hjärnskador. Framkörningstiden för en ambulans ligger mellan 11-20 minuter.

Det är därför viktigt att cirkulationen i kroppen upprätthålls med hjälp av HLR i väntan på ambulans.

Den drabbade måste därför få hjälp snabbt – din hjälp!

Se till att du är förberedd på det oförberedda – lär dig hjärt-lungräddning!

 

© Copyright 2019, Svensk Livräddning i Stockholm AB