08- 410 192 61 | info@svenskliv.se

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Detta är vår populäraste och viktigaste utbildning!
Du lär dig HLR samt att hantera en hjärtstartare på ett effektivt och säkert sätt.

Boka utbildning

 

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.
Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer.
Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas samt en hjärtstartare kopplas upp, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp, närmare bestämt ända upp mot 75 %.

Målsättning:

Att alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR och upprätthålla rutiner för hjärtsäker arbetsplats.

Allmänt:

Deltagarantalet är maximalt 12 personer per kurstillfälle. Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer och utbildningsmål. Den praktiska träningen av HLR-tekniken sker med registrering på utbildningsdockor samt träningen med hjärtstartare genomförs på hjärtstartartrainers.Varje deltagare får öva på egen docka.
Kompetenskort erhålls efter genomgången kurs. Starkt fokus hålls på god kvalitet för hela utbildningen med tyngdpunkt på praktiska övningar!

Tidsåtgång:

Grundkursen omfattar 3,5  timmar per grupp och hålls enligt Svenska HLR-rådets program för Hjärt-lungräddning. Förutom dessa riktlinjer, bjuder vi på en tilläggsdel med stroke och åtgärder vid drunkningstillbud. Utbildningen hålls instruktörsledd och genomförs på utbildningsdockor.

Utvärdering:

Efter varje genomförd kurs utvärderas utbildningen av deltagarna. Sammanställning och återkoppling översänds till er verksamhet.

Kursinnehåll:

Boka utbildning

 

© Copyright 2019, Svensk Livräddning i Stockholm AB